Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili našewebové stránky https://www.luvele.de/ a  za váš zájem o naši společnost a naše nabídky. I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za externí odkazy na obsah třetích stran, protože jsme nezahájili přenos těchto informací, nevybrali jsme ani nezměnili adresáta přenášených informací a samotné přenášené informace.


Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a používání během vaší návštěvy našich webových stránek je pro nás důležitým zájmem a je prováděna v rámci právních předpisů, o kterých  se můžete dozvědět například vwww.bfdi.bund.de.


V následujícím textu vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme během vaší návštěvy na našich webových stránkách a jak se používají:


Shromažďování a  uchovávání osobních údajů, jakož i povaha a účel jejich použití

 Při návštěvě webových stránek

Pokaždé, když zákazník (nebo jiný návštěvník) vstoupí na naše webové stránky, internetový prohlížeč používaný na vašem zařízení (počítač, notebook, tablet, smartphone atd.) automaticky odešle informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném logovacím souboru.


Následující údaje jsou shromažďovány bez jakéhokoli zásahu z vaší strany a uchovávány, dokud nejsou automaticky smazány:


 • (pseudonymizováno) IP adresa žádajícího počítače, jakož i ID zařízení nebo identifikátor jednotlivého zařízení a typ zařízení,
 • název získaného souboru a množství přenesených dat, jakož i datum a čas načtení,
 • oznámení o úspěšném vyhledání,
 • žádající doména,
 • popis typu použitého internetového prohlížeče a případně operačního systému vašeho koncového zařízení, jakož i název vašeho poskytovatele přístupu,
 • Vaše údaje o historii prohlížení a standardní informace o weblogu,
 • Údaje o poloze, včetně údajů o poloze z vašeho mobilního zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že na většině mobilních zařízení můžete ovládat nebo zakázat používání služeb určování polohy v nabídce nastavení mobilního zařízení.


Sami neshromažďujeme žádné údaje o poloze. Rádi bychom však zdůraznili, že hrubé umístění lze vždy určit z IP adresy - nicméně žádný poskytovatel třetí strany není pověřen tím, aby tak učinil.


Náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO pro shromažďování údajů je založen na následujících účelech:

 • Zajištění bezproblémového připojení a pohodlného používání webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i
 • pro jiné administrativní účely.


Za žádných okolností nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvození závěrů o vaší osobě.


Výše uvedené údaje budou po opuštění webových stránek vymazány.


 Při uzavírání smluvního vztahu

Při uzavírání smluvního vztahu prostřednictvím našeho internetového obchodu Vás žádáme o poskytnutí následujících osobních údajů:


 • Údaje, které vás osobně identifikují, jako je jméno a e-mailová adresa, adresa, fakturační a dodací adresa / a telefonní číslo,
 • informace o vašich platebních prostředcích,
 • další osobní údaje, které jsme ze zákona povinni nebo oprávněni shromažďovat a zpracovávat a které potřebujeme pro vaši autentizaci, identifikaci nebo ověření údajů, které shromažďujeme.


Výše uvedené údaje budou zpracovány za účelem zpracování smluvního vztahu a v případě potřeby předány přepravní společnosti pověřené dodávkou. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO. Doba uchovávání je omezena na účel smlouvy a, je-li k dispozici, na zákonné a smluvní povinnosti uchovávání.


Osobní údaje, které jsme shromáždili pro objednávku, budou zablokovány pro další použití po úplném zpracování smlouvy. Vaše údaje budou uchovávány až do uplynutí zákonné záruční povinnosti a poté vymazány, pokud nejsme povinni je uchovávat po delší dobu v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c GDPR z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace (od HGB, StGB nebo AO) nebo jste souhlasili s dalším ukládáním v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR.


 Využití poskytovatelů platebních služeb

Abychom mohli zpracovat vaši objednávku, spolupracujeme také s následujícími poskytovateli platebních služeb. Údaje o vaší objednávce předáme poskytovateli platebních služeb, kterého jste si vybrali v rámci zpracování platby – určeného pro platbu – pokud je to nezbytné pro zpracování platby. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO.


 1. PayPal

Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím "PayPal" (kreditní kartou, inkasem nebo na účet prostřednictvím PayPal), budete přesměrováni přímo přes rozhraní na poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg "PayPal"), kde můžete zadat své platební údaje a vybrat požadovaný způsob platby na PayPal a poté zpracovat platbu. Rádi bychom zdůraznili, že se na to vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal. Informace o zpracování vašich osobních údajů PayPal a o vašich právech naleznete v PayPal zásadách ochrany osobních údajů (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full).


Jako preventivní opatření bychom rádi zdůraznili, že pokud PayPal provést zálohové platby, vyhrazuje si PayPal právo provést kontrolu bonity na základě oprávněného zájmu na určení vaší platební schopnosti (v každém případě čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO). Za tímto účelem PayPal mohou vaše platební údaje předat úvěrovým agenturám. Výsledkem kontroly bonity s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení mohou být hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre), které jsou vypočítávány na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a do jejichž výpočtu jsou mimo jiné zahrnuty údaje o adrese. Podle PayPal budou jejich zájmy hodné ochrany zohledněny v souladu se zákonnými ustanoveními. Další informace, zejména o vašich právech, naleznete v platných PayPal zásadách ochrany osobních údajů (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full).


 1. Klára

Abychom mohli zpracovat vaši objednávku, spolupracujeme také s poskytovatelem online platebních služeb Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm (Švédsko), poštovní adresa Německo: P.O. Box 900162, 90492 Norimberk (dále jen: "Klarna").


Pokud v našem internetovém obchodě zvolíte způsob platby "nákup na účet" a udělíte potřebný souhlas, budou společnosti Klarna automaticky předány různé osobní údaje. Přenos údajů se provádí za účelem zpracování platby, jakož i pro kontrolu totožnosti a bonity společností Klarna. Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR).


Osobní údaje předávané společnosti Klarna jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje nezbytné pro zpracování faktury nebo nákupu na splátky, zejména přenos platebních údajů, jako jsou bankovní údaje, číslo karty, datum vypršení platnosti a kód CVC.


Společnost Klarna také předává vaše údaje přidruženým společnostem (skupina Klarna) a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pokud mají být údaje zpracovávány jménem společnosti Klarna. Za účelem rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu společnost Klarna shromažďuje a používá údaje a informace o vaší předchozí platební morálce, jakož i hodnoty pravděpodobnosti vašeho chování v budoucnu (tzv. scoring). Výpočet bodového hodnocení se provádí na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod.


Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti Klarna. Podrobnosti o shromažďování údajů společností Klarna naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna naadrese http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.


 1. Google Pay

Pokud zvolíte platební metodu "Google Pay" společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"), bude platba zpracována prostřednictvím aplikace "Google Pay" odečtením částky z platební karty uložené ve službě Google Pay nebo platebního systému tam ověřeného (např. PayPal).


Pro účely zpracování plateb budou informace, které poskytnete během procesu objednávky, společně s informacemi o vaší objednávce předány společnosti Google. Společnost Google poté přenese vaše platební údaje uložené ve službě Google Pay ve formě jedinečného čísla transakce na zdrojovou webovou stránku, která slouží k ověření provedené platby. Toto číslo transakce neobsahuje žádné informace o skutečných platebních údajích vašich platebních prostředků uložených ve službě Google Pay, ale je vytvořeno a přeneseno jako jednorázový číselný token. U všech transakcí prostřednictvím služby Google Pay vystupuje společnost Google pouze jako zprostředkovatel zpracování platebního procesu. Transakce se provádí výhradně ve vztahu mezi uživatelem a zdrojovou webovou stránkou odečtením platebních prostředků uložených ve službě Google Pay.


Informace o zpracování vašich osobních údajů společností GOOGLE a vašich právech naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajůhttps://payments.google.com/payments/apissecure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de


 1. SOFORT (z Klarny)

Pokud zvolíte způsob platby "SOFORT", můžete zadat své platební údaje přímo po potvrzení uzavření smlouvy prostřednictvím rozhraní poskytnutého poskytovatelem platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov ("SOFORT") a okamžitě zpracovat platbu bankovním převodem. Rádi bychom zdůraznili, že se na to vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti SOFORT. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností SOFORT a o vašich právech naleznete v jejich předpisech o ochraně údajů (https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/).


 1. GIROPAY

Pokud jste se rozhodli pro Giropay, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb giropayGmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Vaše platební údaje (např. částka, údaje o příjemci) a další údaje, jako např. doručovací adresa je zpracována společností GiropayGmbH. Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Giropay a vašich právech naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.


 1. ShopPay

Na našich webových stránkách nabízíme platbu pomocí Shop Pay. Jedná se o službu poskytovanou společností shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen "Shop Pay"). Pro zpracování plateb budou informace, které poskytnete během procesu objednávky, předány společnosti Shop Pay.


Zásady ochrany osobních údajů pro ShopPay naleznete zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.


 Při přihlášení k odběru našeho newsletteru

Pokud jste výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. a DSGVO, budeme používat vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho zpravodaje.


Pro zasílání newsletteru spolupracujeme s poskytovatelem "MailChimp" (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA). MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání informačních bulletinů. Další informace, zejména o nakládání s vašimi údaji ve společnosti MailChimp, naleznete v části XX našich zásad ochrany osobních údajů.


Z odběru se můžete kdykoli odhlásit, například prostřednictvím odkazu na konci newsletteru. Případně můžete svou žádost o odhlášení kdykoli zaslat support@luvele.de e-mailem (nejlépe s předmětem: "Odhlásit newsletter").


 Zveřejnění osobních údajů

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.


Vaše údaje předáme třetím stranám pouze tehdy, pokud:

 • jste k tomu dali svůj výslovnýsouhlas v souladu s (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO),
 • to je nezbytné prozpracování smluvních vztahů s vámi (čl. 6 p. 1 odst. 1 písm. b DSGVO),
 • existujezákonná povinnost jej předat dál (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c DSGVO),
 • zveřejnění jenezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků  a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany na nezveřejnění vašich údajů (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO).


V těchto případech je však rozsah přenášených dat omezen na nezbytné minimum.


Naše předpisy o ochraně osobních údajů jsou v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a údaje budou zpracovávány pouze ve Spolkové republice Německo. Spolupracujeme však také s poskytovateli třetích stran, kteří mohou zpracovávat údaje mimo EU. Všichni poskytovatelé služeb třetích stran, se kterými spolupracujeme, jsou uvedeni v našich Zásadách ochrany osobních údajů.


 Práva subjektů údajů

Na požádání Vám rádi sdělíme, zda a jaké osobní údaje o Vás jsou uchovávány (čl. 15 GDPR), zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku,  existence práva na stížnost, původ vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili, jakož i existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování.


Máte také právo na opravu nesprávně shromážděných osobních údajů nebo doplnění neúplných údajů (čl. 16 GDPR).


Dále máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud jsou splněny zákonné požadavky (čl. 18 GDPR).


Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě (čl. 20 GDPR).


Kromě toho máte nárok na tzv. "právo být zapomenut", tj. Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky (čl. 17 GDPR).


Bez ohledu na to budou vaše osobní údaje automaticky vymazány, pokud již neplatí účel shromažďování údajů nebo pokud bylo zpracování údajů provedeno protiprávně.


V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V důsledku toho již v budoucnu nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.


Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je právo vznést námitku stanoveno zákonem. V případě účinného odvolání budou vaše osobní údaje také automaticky vymazány (čl. 21 GDPR).


Chcete-li uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, jednoduše zašlete e-mail na adresu:support@luvele.de


V případě porušení předpisů o ochraně údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s článkem 77 GDPR. Příslušným dozorovým úřadem je jak durynský státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (https://www.tlfdi.de/), tak jakýkoli jiný orgán dozoru.


 Doba uložení údajů

Shromážděné údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro plnění smluv uzavřených s námi, nebo dokud neuplatníte své právo na vymazání nebo právo na přenos údajů jiné společnosti.


 Koláčky

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Informace jsou uloženy v souboru cookie, což má za následek v každém případě spojení s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší totožnosti.


Tyto soubory cookie jsou nastaveny jako tzv. soubory cookie první strany ("vlastní soubory cookie") nebo soubory cookie třetích stran ("soubory cookie třetích stran"). Soubory cookie první strany jsou nastaveny webovými stránkami, na kterých se právě nacházíte, a nejsou přístupné prohlížeči napříč doménami. Soubor cookie třetí strany je na druhé straně nastaven třetí stranou, tj. nikoli skutečnou webovou stránkou, kterou právě navštěvujete.


Soubory cookie se také rozlišují na technicky nezbytné a technicky nepotřebné soubory cookie. Na našich webových stránkách jsou v souladu s následujícími odstavci nastaveny jak technicky nezbytné soubory cookie, tak technicky nepotřebné soubory cookie.


 Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro provoz našich webových stránek a vedou například k tomu, že jsou pro vás umožněny určité funkce. Tyto technicky nezbytné soubory cookie, které jsou vyžadovány a nastaveny pouze pro individuální nezbytnou online relaci, jsou po opuštění našich webových stránek automaticky smazány.


Právním základem pro používání těchto technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR.


 Technicky nepotřebné soubory cookie

Pokud jste nám udělili souhlas, používáme na našich stránkách tzv. technicky nepotřebné soubory cookie. Technicky nepotřebné soubory cookie se používají především k vyhodnocení používání webových stránek a chování uživatelů, k sestavování zpráv o aktivitách návštěvníků webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek.


Soubory cookie, které používáme a které nejsou technicky nezbytné, jsou vysvětleny v našem banneru o souborech cookie, pokud jde o to, jak fungují, jak dlouho trvají a jak mohou být přijaty třetími stranami. Pokud někteří poskytovatelé třetích stran, které používáme, nastavují soubory cookie jako součást služby, která nám poskytuje, bude to také zvlášť zdůrazněno v našich zásadách ochrany osobních údajů.


Právním základem pro používání cookies, které nejsou technicky nezbytné, je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a GDPR, pokud jste k tomu dali souhlas.


Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Kromě toho máte možnost kdykoli nakonfigurovat nastavení souborů cookie. Můžete například: Nastavte svůj prohlížeč tak, aby vás předem informoval o nastavení souborů cookie nebo soubory cookie zcela odmítl.


Java applety a Java Script se používají při poskytování našich webových stránek. Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete tyto nástroje nebo aktivní obsah využívat, měli byste deaktivovat odpovídající nastavení prohlížeče.


Flash a HTML5: My a některé třetí strany můžeme také používat určité sledovací technologie známé jako "Flash cookies" a "HTML5", především pro reklamní účely. Některé prohlížeče mohou k odstranění nebo blokování těchto technologií používat vlastní nástroje pro správu. Více informací o zacházení s cookies Flash naleznete zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky nejsou poskytovány společností Wix, takže nemůžeme zaručit jejich přesnost, úplnost a dostupnost.


 Online marketingová/analytická opatření

Prostřednictvím statistického sběru prostřednictvím online marketingových opatření chceme navrhnout naše webové stránky podle vašich potřeb a neustále je přizpůsobovat pro vás jako našeho uživatele a optimalizovat jejich používání.


Použití online marketingových a sledovacích opatření, která používáme, je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. a DSGVO.


 Služba Google Analytics

Pokud jste udělili svůj souhlas, tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited "Google". Použití zahrnuje provozní režim "Universal Analytics"; To umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč různými zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.


Google Analytics používá tzv. "cookies"; Služba Google Analytics používá takzvané "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Rádi bychom zdůraznili, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adres za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. maskování IP). IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese (https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://policies.google.com/?hl=de).


Jménem provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.


Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID budou automaticky smazány po 14 měsících. Výmaz údajů, jejichž doba uchovávání uplynula, se provádí automaticky jednou měsíčně.


Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že zabráníte ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče. Soubory cookie pro odhlášení zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Universal Analytics shromažďovala data na různých zařízeních, musíte provést odhlášení ve všech používaných systémech. Pokud kliknete zde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, abydeaktivoval službu Google Analytics.


MailChimp

K zasílání newsletterů využíváme služby MailChimp, služby poskytované společností Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání informačních bulletinů. Pokud zadáte údaje za účelem přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech společnosti MailChimp v USA.


S pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše informační kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí služby MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) se připojí k serverům služby MailChimp v USA. To umožňuje určit, zda byla otevřena zpráva newsletteru a na které odkazy, pokud vůbec nějaké, bylo kliknuto. Kromě toho jsou shromažďovány technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nemůžeme přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu informačních kampaní. Výsledky těchto analýz můžeme využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.


Pokud nechcete analýzu od MailChimp, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě zpravodaje.


Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO), který můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.


Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou u nás uloženy, dokud se neodhlásíte z odběru zpravodaje, a budou odstraněny z našich serverů i ze serverů služby MailChimp poté, co se odhlásíte z odběru zpravodaje. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp naadrese https://mailchimp.com/legal/terms/.


Se společností MailChimp jsme uzavřeli takzvanou "Smlouvu o zpracování dat", ve které zavazujeme společnost MailChimp chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.


Příjemcem shromážděných údajů je společnost MailChimp. Pokud jsou vaše údaje předávány do USA, děje se tak na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 p.1 písm. a DSGVO. Kromě toho se nám společnost MailChimp zavázala v rámci standardní smluvní doložky, že ve třetích zemích mimo EU, do kterých jsou údaje exportovány, je zaručena rovnocenná úroveň ochrany údajů jako v EU.


 Používání YouTube

Videa o společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupená společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA jsou integrována do našich webových stránek. Videa jsou uložena nawww.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Naše webové stránky vám tak umožňují připojit se k YouTube. Za normálních okolností, když navštívíte webovou stránku s vloženými videi, je vaše IP adresa odeslána na YouTube a do vašeho počítače jsou nainstalovány soubory cookie. Videa YouTube jsme však integrovali do "rozšířeného režimu ochrany údajů" na našich webových stránkách. YouTube poskytuje tento rozšířený režim ochrany dat sám a zajišťuje, že ve vašem zařízení nebudou zpočátku uloženy žádné soubory cookie. Když však navštívíte příslušnou webovou stránku, připojení k síti "DoubleClick" společnosti Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA, je také vytvořeno v "rozšířeném režimu ochrany údajů" a vaše IP adresa je přenášena. Zejména vás to informuje, že jste navštívili naše webové stránky. Tyto údaje vám však nemohou být konkrétně přiřazeny, pokud jste se před přístupem na webové stránky nepřihlásili na YouTube nebo jinou službu Google nebo pokud nejste stále přihlášeni.


Jakmile začnete přehrávat vložené video kliknutím na něj, YouTube uloží do vašeho zařízení pouze soubory cookie, které neobsahují žádné osobně identifikovatelné údaje z důvodu rozšířeného režimu ochrany údajů, pokud nejste aktuálně přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit příslušným nastavením a rozšířením prohlížeče.


Nemáme žádné znalosti ani vliv na možné shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube naadrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Příjemcem shromážděných údajů je YouTube. Pokud jsou vaše údaje předávány do USA, děje se tak na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 p.1 písm. a DSGVO. Kromě toho se nám mateřská společnost YouTube LLC, Google LLC, zavázala v rámci standardní smluvní doložky, že ve třetích zemích mimo EU, do kterých jsou údaje exportovány, je zaručena úroveň ochrany údajů rovnocenná úrovni ochrany EU.


 Odkazy na naše webové stránky v sociálních sítích

Na našich webových stránkách jsme zahrnuli odkazy na naše webové stránky v sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube). Rádi bychom zdůraznili, že se jedná pouze o odkazy, které přesměrovávají na naše webové stránky ve výše uvedených sítích, nejedná se o tzv. pluginy, se kterými můžete použít např. by mohl "sdílet" nebo "lajkovat" informace na našich webových stránkách v sítích. Pokud je nám známo, není technicky možné, aby sociální sítě shromažďovaly osobní údaje na našich webových stránkách prostřednictvím pouhých odkazů. Účel a rozsah shromažďování údajů po předání lze nalézt v informacích o ochraně údajů příslušné sítě.


Rádi bychom zdůraznili, že údaje návštěvníků našich webových stránek mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to mohlo například ztížit vymáhání práv uživatelů.


Dále je možné, že údaje o uživatelích mohou být zpracovány poskytovateli třetích stran pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily mohou být vytvořeny na základě chování uživatelů a z toho vyplývajících zájmů uživatelů. Uživatelské profily mohou být zase použity například k umístění reklam uvnitř i vně sociálních sítí, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle uloženy v počítači uživatele, ve kterém jsou uloženy uživatelské chování a zájmy uživatele. Kromě toho mohou být údaje uloženy v uživatelských profilech nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušné sociální sítě a jsou k ní přihlášeni).


Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí na základě našich oprávněných zájmů účinně informovat uživatele a komunikovat s uživateli v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. f. DSGVO. Pokud jsou uživatelé příslušnými poskytovateli požádáni o souhlas se zpracováním údajů (tj. vyjádřit svůj souhlas, např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO.


Pro podrobný popis příslušného zpracování a možností námitky (opt-out) odkazujeme na následující propojené informace příslušných poskytovatelů. Také v případě žádostí o informace nebo uplatnění vašich práv jako subjektu údajů bychom rádi zdůraznili, že je lze nejúčinněji uplatnit prostřednictvím sociálních sítí. Pouze oni mají přístup k údajům svých uživatelů a mohou přímo přijímat vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.


 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Zásady ochrany osobních údajů:https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ahttp://www.youronlinechoices.com,

 

 • Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Zásady ochrany osobních údajů:https://policies.google.com/privacy,

Odhlášení:https://adssettings.google.com/authenticated,


 • Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


 • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Zásady ochrany osobních údajů:https://twitter.com/de/privacy,

Odhlášení:https://twitter.com/personalization,


 • Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)

Zásady ochrany osobních údajů / Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


 Zabezpečení dat

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ukládání vašich osobních údajů takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím stranám nebo veřejnosti. Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, rádi bychom zdůraznili, že důvěrnost přenášených informací nemůže být tímto komunikačním kanálem plně zaručena. Proto doporučujeme, abyste nám zasílali pouze důvěrné informace poštou.


 Jméno a kontaktní údaje správce

LuveleGmbH,

ArnstädterStraße 50,

99096 Erfurt

support@luvele.de

Všeobecné obchodní podmínky Luvele.de


 Obecné

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: "VOP") se vztahují na všechny smlouvy, dodávky a další služby společnosti LuveleGmbH, ArnstädterStraße 50, 99096 Erfurt (dále jen: "Luvele") jejím zákazníkům týkající se prodeje zboží prostřednictvím obchodu nahttps://www.luvele.de/ a všech subdomén patřících do domény. Odchylné předpisy zákazníků neplatí, pokud to společnost Luvele výslovně písemně nepotvrdila.


 1. Z důvodů praktičnosti tyto podmínky nepoužívají současně ženský, mužský a různé formy jazyka a používají obecný mužský rod. Všechna osobní označení platí stejně pro všechna pohlaví.


 1. Obchodní vztahy mezi společností Luvele a zákazníky podléhají právu Spolkové republiky Německo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.


 1. Dohody uzavřené se zákazníkem v jednotlivých případech (včetně kolaterálních dohod, dodatků a dodatků) mají v každém případě přednost před těmito podmínkami.


 1. Smluvním jazykem je němčina.


 1. Zákazník si může vyvolat a vytisknout přehled objednávek a všeobecné obchodní podmínky. Ve všech ostatních ohledech bude text smlouvy uložen společností Luvele v internetovém obchodě po uzavření smlouvy, ale nebude zákazníkovi přístupný.


 1. Místem soudní příslušnosti je Erfurt, je-li zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní fond. Totéž platí, pokud zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud místo bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, není v okamžiku podání žaloby známo.


 1. Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli, mají možnost využít alternativní řešení sporů. Následující odkaz Evropské komise (známý také jako platforma OS) obsahuje informace o řešení sporů online a slouží jako centrální kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online kupních smluv:http://ec.europa.eu/consumers/odr.


 1. Povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem o řešení spotřebitelských sporů (§ 36 VSBG): Společnost Luvele není ochotna ani povinna účastnit se dalších řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.


Obsah smlouvy  a uzavření smlouvy

 1. Luvele nabízí svým zákazníkůmprodej malých kuchyňských spotřebičů https://www.luvele.de/ internetovém obchodě.


 1. Smlouva se v internetovém obchodě uzavírá následovně:
 1. Pokud si zákazník zvolil způsob platby "PayPal", je smlouva uzavřena v okamžiku potvrzení platebního příkazu PayPal.
 2. Pokud si zákazník zvolil způsob platby "kreditní karta", je smlouva uzavřena v okamžiku inkasa kreditní karty.
 3. Pokud si zákazník zvolil způsob platby "Sofortüberweisung", kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení platebního příkazu společnosti SOFORT GmbH.
 4. Pokud si zákazník zvolil způsob platby na účet prostřednictvím společnosti "KLARNA", je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy prodávající postoupil svůj nárok na zaplacení kupní ceny společnosti KLARNA.
 5. Při výběru poskytovatele platebních služeb GPay je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení platebního příkazu.
 6. Při výběru poskytovatele platebních služeb Giropay je kupní smlouva uzavřena v okamžiku potvrzení převodu ze strany Giropay.
 7. Při výběru poskytovatele platebních služeb ShopPay je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení platebního příkazu.
 8. Ve všech ostatních případech je kupní smlouva uzavřena přijetím objednávky zákazníka společností Luvele. Společnost Luvele je oprávněna přijmout nabídku obsaženou v objednávce do 2 pracovních dnů zasláním potvrzení objednávky.


 1. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy bude zákazníkovi potvrzeno e-mailem. Před závaznou objednávkou kliknutím na tlačítko "Koupit nyní" může zákazník průběžně opravovat všechny údaje pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši. Všechny položky jsou navíc znovu zobrazeny v potvrzovacím okně před závazným odesláním objednávky a lze je zde také opravit pomocí obvyklé klávesnice a myši, případně funkcí dotykové obrazovky.


 1. S oznámením o uzavření smlouvy obdrží zákazník text smlouvy a tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i storno podmínky.


 1. Nabídky společnosti Luvele jsou zaměřeny na zákazníky ve Spolkové republice Německo, Nizozemsku, Francii, Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Dánsku, Finsku, Gibraltaru, Guernsey, Vatikánu, Ostrově Man, Itálii, Jersey, Lucembursku, Monaku, Portugalsku, San Marinu, Španělsku, Švédsku, Estonsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, České republice, Lotyšsku, Řecku, Srbsku, Černé Hoře.


 Ceny, DPH a platby

 1. Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Ceny nezahrnují náklady na dopravu a balení, pokud vznikly. Jakékoli náklady na dopravu budou zákazníkovi oznámeny před zadáním objednávky nebo nabídky. Výše nákladů na dopravu závisí mimo jiné na hmotnosti a rozměrech zboží, jakož i na požadovaném místě určení a hodnotě objednávky. Přehled nákladů na dopravu je k dispozici v internetovém obchodě.


 1. Realizace objednávky nebo doručení zákazníka společností Luvele probíhá proti platbě předem (bankovní převod, platba PayPal, kreditní kartou, okamžitým převodem, Giropay, SEPA inkaso, G-Pay, faktura KLARNA).


 1. V případě platební metody "PayPal" je platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, v souladu s PayPal podmínkami použití, které jsou k dispozici naadrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.


 1. Pokud si zákazník zvolil způsob platby na účet prostřednictvím "KLARNA", platba bude zpracována prostřednictvím platební služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, v souladu s podmínkami použití https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0. Společnost Luvele postoupí svou pohledávku vůči zákazníkovi společnosti KLARNA.


 1. Při výběru poskytovatele platebních služeb GPay bude platba zpracována prostřednictvím platební služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, a to v souladu s podmínkami použití https://support.google.com/pay/answer/7020860?hl=de GPay.


 1. V případě platební metody "Sofortüberweisung" může zákazník použít platební metodu společnosti Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, pokud má aktivovaný účet online bankovnictví s postupem PIN/TAN a banka zákazníka nabízí možnost použití "Sofortüberweisung". Zákazník se přihlásí k platbě pomocí svých obvyklých přístupových údajů do internetového bankovnictví a okamžitě a okamžitě převede fakturovanou částku společnosti LUVELE platebním postupem stanoveným jeho bankou.


 1. V případě platební metody "giro pay" poskytovatele GIROPAY GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt nad Mohanem je zákazník přesměrován na stránku "giro pay" pro zpracování platby, kde zadá své přístupové údaje k online bankovnictví a uvolní převod prostřednictvím TAN. Následně je zákazník přesměrován zpět do internetového obchodu LUVELE, kde může dokončit proces objednávání.


 1. Při výběru poskytovatele platebních služeb ShopPay je platba zpracována prostřednictvím platební služby společnosti Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko v souladu s podmínkami použití https://shop.app/terms-of-service Shop Pay. Pokud zákazník zvolí jako způsob platby Shop Pay, je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení platebního příkazu.


 1. Pokud zákazník nesplní své platební povinnosti, může společnost Luvele požadovat náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními.


 1. Luvele vždy vystaví zákazníkovi fakturu, která je mu předána při dodání zboží nebo je jinak doručena v textové podobě.


 Dodání a přechod rizika

 1. Není-li smluvně dohodnuto jinak, bude objednané zboží doručeno na adresu určenou zákazníkem.


 1. Dodací lhůta je 3-5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak.


 1. Prodávající si vyhrazuje právo zprostit se povinnosti plnit smlouvu, pokud má být zboží dodáno dodavatelem v den dodání a dodávka se neuskuteční zcela nebo zčásti. Tato výhrada dodání vlastními silami platí pouze v případě, že prodávající nenese odpovědnost za nedoručení. Prodávající nenese odpovědnost za neplnění, pokud byl s dodavatelem včas uzavřen tzv. kongruentní zajišťovací obchod, aby mohl být splněn smluvní závazek. Pokud zboží nebude dodáno, prodávající o této okolnosti neprodleně informuje zákazníka a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu, jakož i náklady na dopravu.


 1. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží přechází na zákazníka nejpozději při předání. Je-li zákazníkem podnikatel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží, jakož i nebezpečí prodlení na zákazníka okamžikem dodání zboží zasílateli, dopravci nebo jiné osobě určené k provedení přepravy.


Výhrada  vlastnictví, práva na započtení a zachování

 1. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Luvele až do vypořádání všech nároků vyplývajících ze smlouvy; v případě, že zákazník je právnickou osobou veřejného práva, zvláštním majetkem veřejného práva nebo podnikatelem při výkonu své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti, a to i nad rámec aktuálního obchodního vztahu až do vypořádání všech nároků, na které má prodávající v souvislosti se smlouvou nárok.


 1. Zákazník má nárok na započtení pouze tehdy, pokud byly jeho protinároky právně stanoveny, jsou nesporné nebo byly uznány společností Luvele. V případě vad dodávky zůstávají protipráva zákazníka nedotčena, zejména jeho právo zadržet přiměřenou část kupní ceny ve vztahu k vadě. Kromě toho je zákazník oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.


 Záruka a odpovědnost

 1. Společnost Luvele odpovídá za věcné vady a právní vady v souladu se zákonnými ustanoveními, není-li dále stanoveno jinak.


 1. Kromě odpovědnosti za věcné vady a právní vady odpovídá společnost Luvele bez omezení, pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Společnost Luvele rovněž odpovídá za porušení podstatných povinností z lehké nedbalosti (povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy), jakož i za porušení základních povinností (povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník pravidelně spoléhá), avšak v každém případě pouze za předvídatelné škody typické pro smlouvu. Společnost Luvele nenese odpovědnost za porušení jiných než výše uvedených povinností z lehké nedbalosti.


 1. Omezení odpovědnosti v předchozím odstavci neplatí v případě újmy na životě, těle nebo zdraví, za vadu po převzetí záruky za jakost výrobku a za podvodně skryté vady. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.


 1. Pokud je odpovědnost společnosti Luvele vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců a pomocníků.


 Nutno dodržet v případě poškození při přepravě

 1. Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením obalu nebo obsahu, je zákazník, aniž by byla dotčena jeho záruční práva, okamžitě reklamovat u zasílatele / přepravní služby a okamžitě kontaktovat společnost Luvele e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem (faxem / poštou), aby společnost Luvele mohla chránit jakákoli práva proti spedici / přepravní službě.


 1. Zákazník je povinen hlásit skryté vady společnosti Luvele ihned po jejich objevení – a to i bez újmy na záručních právech – aby mohly být zajištěny případné záruční nároky vůči třetím stranám


 Poznámka v souladu se zákonem o bateriích

Vzhledem k tomu, že naše zásilky mohou obsahovat baterie a dobíjecí baterie, jsme povinni vás podle zákona o bateriích (BattG) informovat o následujících skutečnostech: Baterie a dobíjecí baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem, ale máte zákonnou povinnost vrátit použité baterie a dobíjecí baterie. Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. Baterie však také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan nebo nikl, a lze je recyklovat. Baterie nám můžete po použití buď vrátit, nebo je bezplatně vrátit v bezprostřední blízkosti (např. v obchodech nebo na obecních sběrných místech nebo v našem expedičním skladu). Dodávka v prodejních místech je omezena na konečné uživatele na obvyklá množství, jakož i na použitá baterie, které distributor přepravuje nebo převážel jako nové baterie ve svém sortimentu.Cedule s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat do domovního odpadu. Pod tímto znakem najdete také následující symboly s následujícím významem:

Pb: Baterie obsahuje olovo (více než 0,004 hmotnostních procent)

CD: Baterie obsahuje kadmium (více než 0,002 hmotnostních procent)

Hg: Baterie obsahuje rtuť (více než 0,005 hmotnostních procent)


 Ochrana dat

Luvele shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a zákonnými ustanoveními.


Od listopadu 2022

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy


Spotřebitelé mají právo na zrušení v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který převážně není komerční ani samostatně výdělečně činný:Zrušení


Stažení


Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.


Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala zboží.


Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat Luvele GmbH, Arnstädter Straße 50, 99096 Erfurt,support@luvele.de; TELEFON) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, ale není to povinné. 


Pro dodržení lhůty pro zrušení postačuje, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.Důsledky zrušení


Pokud tuto smlouvu odvoláte, uhradíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; Za tuto splátku vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.


Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.


Zboží nám musíte neprodleně vrátit nebo předat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.


Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Odběr novinek